25 lat Euroregionu Glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt w realizacji

 

Numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002649

 

Partnerzy:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - Vedoucí Partner

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

 

Okres realizacji:

1.1.2021 - 31.12.2021

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ A

 

Budżet:

Łącznie 42 741,44 €

 • podíl Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis     19 216,44 €
 

Cele projektu:   

Euroregion Glacensis vznikl v roce 1996. Rok 2021 je rokem 25 výročí od založení sdružení. Na konec roku se uskuteční výroční konference, která nabídne příležitost ke zmapování a vyhodnocení výsledků vzájemné spolupráce, dosažených v posledních letech, a také prostor k ocenění dosavadních nejlepších výsledků přeshraniční spolupráce, nejlepších partnerství a poděkování lidem, kteří v největší míře přispěli k rozvoji spolupráce v minulém období.  Akce bude dvoudenní. První den bude konferenční, druhý den bude věnován studijnímu zájezdu, kdy účastníci budou mít možnost shlédnout příklady dobré praxe přeshraniční spolupráce, investice, které byly zrealizovány/uskutečněny díky přeshraniční spolupráci. Hlavním organizátorem je tentokrát polská strana, která bude zajišťovat kompletní organizační zabezpečení akce.

 

Działania projektu:

Český partner zabezpečí v rámci projektu:

-          spoluorganizování konference a úhradu noclehů pro českou delegaci

-          zabezpečení darů pro oceněné

-          vydání speciálního čísla zpravodaje mapující 25 let euroregionu

-          vydání roll-upů mapující 25 let euroregionu po letech

-          vydání stolního kalendáře presentující česko-polské pohraničí

 

Roll-upy

RollUp 1996-1998
RollUp 1999-2002
RollUp 2003-2005
RollUp 2006-2008
RollUp 2009-2011
RollUp 2012-2014
RollUp 2015-2017
RollUp 2018-2019
RollUp 2020-2021

Stolní kalendář

Titul s rámečkem
Do pobrania TU

Konferencja Euroregionu Glacensis

 
00_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - společné foto

W dniach  7-8 października 2021 roku w Hotelu Uzdrowiskowym St. George w Kudowie-Zdroju odbyła się polsko-czeska konferencja z okazji 25-lecia Euroregionu Glacensis. Konferencja została zrealizowana z mikroprojektu  „25 lat Euroregionu Glacensis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Podczas konferencji pan Czesław Kręcichwost – Prezes polskiej części Euroregionu Glacensis oraz pan Miroslav Wágner – Wiceprezes czeskiej części Euroregionu Glacensis przybliżyli historię powstania euroregionu. Pani Bernadeta Tambor – Sekretarz polskiej części Euroregionu Glacensis oraz pan Jaroslav Štefek – Sekretarz czeskiej części Euroregionu Glacensis przedstawili działania Euroregionu Glacensis. Podczas konferencji wystąpiło wielu znamienitych gości: pani Monika Wielichowska – Posłanka na Sejm RP, pan Julian Golak – Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. współpracy z Republiką Czeską i Słowacją, pan Henryk Gołębiewski – przedstawiciel Gminy Wałbrzych, Członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, pan Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów RP, Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, pan Adam Valenta – członek zarządu Kraju Hradeckiego, pan Ing. Alexandr Krejčíř - członek zarządu Kraju Pardubickiego, pan  Martin Buršík, Wicedyrektor Departamentu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, pan Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej , Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pan   Artur Kowalik - Dyrektor Departamentu Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, pan   Ondřej Havlíček, Sekretarz czeskiej części Euroregion Nysa, pan Miroslav Vlasák  - Zastępca Dyrektora Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. Konferencję zaszczycili swoją obecnością samorządowcy będący członkami Euroregionu z obu stron granicy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji oraz Euroregionów: Beskidy, Karpackiego, Nysy, Pradziada, Pro Europa Viadrina, Silesia,  Śląska Cieszyńskiego, Sprewa – Nysa – Bóbr, Tatr.

IMG_20211007_124513

W trakcie konferencji odbyła się prezentacja filmu promującego Euroregion25 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis” oraz wydawnictwa „Woda podstawą życia”.

Podczas konferencji wręczono wyróżnienia za aktywną współpracę transgraniczną na rzecz rozwoju Euroregionu Glacensis oraz długoletnią pracę na rzecz Euroregionu Glacensis wielu znamienitym osobom oraz gminom/instytucjom z obu stron granicy.

Podczas konferencji podpisano Memorandum o współpracy, przygotowaniu i realizacji projektów transgranicznych mających na celu modernizację infrastruktury transportowej pomiędzy regionem hradeckim, powiatem kłodzkim i Gminą Kudowa-Zdrój.

Podczas drugiego dnia konferencji miała miejsce prezentacja Miasta Europejskiego Kudowa  - Náchod. W pierwszej części wizyty studyjnej Pani Aneta Potoczna – burmistrz Kudowy- Zdroju zaprezentowała atrakcje Kudowy-Zdroju, między innymi Park Zdrojowy oraz Muzeum Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej. Następnie uczestnicy pojechali do Nachodu gdzie pan Jan Birke  – Starosta Miasta Náchod zaprezentował uzdrowisko Beloves zbudowane  w ramach projektu  Aqua Mineralis Glacensis” finansowanego z Programu Interreg V-A Czechy - Polska.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili swoją obecnością naszą uroczystość. Dziękujemy za słowa uznania, piękne kwiaty, prezenty i podziękowania.

Za długoletnią pracę na rzecz Euroregionu Glacensis zostały wyróżnione następujące osoby i institucje:

Instituce:

CZ
 • Město Nové Město nad Metují
 • Městys Nový Hrádek
 • Obec Vysoká Srbská
 • Obec Suchý Důl
 • Obec Libchavy
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Olomoucký kraj
 • Revitalizace Kuks
 • Agentura pro rozvoj Broumovska
 • Sdružení Neratov
 • Správa Krkonošského národního parku
 • Folklorní soubor Barunka, z.s. Česká Skalice
 • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
PL
 • Gmina Kudowa-Zdrój
 • Gmina Radków
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Bardo
 • Gmina Duszniki-Zdrój
 • Gmina Bystrzyca Kłodzka
 • Gmina Miejska Dzierżoniów
 • Gmina Kłodzko
 • Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Gmina Stronie Śląskie
 • Gmina Wałbrzych
 • Gmina Złoty Stok

Osoby:

CZ
 • Jan Birke – starosta města Náchod
 • Petr Fiala – starosta města Letohrad
 • Jiří Vancl – bývalý starosta obce Lánov
 • Alena Rejzková Křížová – bývalá starostka obce Deštné v Orlických horách
 • Roman Klíma – odbor grantů a dotací KÚ Královehradeckého kraje, člen rady českého EG
 • Miroslav Smejkal – oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu Pardubického kraje, člen rady českého EG
 • Marta Novotná – vedoucí oddělení regionálního rozvoje Olomouckého kraje
 • Josef Taláb – vedoucí oddělení projektového řízení KRNAP
 • Pavel Branda – místopředseda Asociace evropských přeshraničních regionů, Euroregion Nisa
 • Iva Paukertová – ředitelka RDA
 • Ilona Dusilová – projektová manažerka Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
 • Jana Čejpová – Vedoucí Fondu mikroprorjketů Euroregionu Glacensis
 • Jiřina Jeřábková – projektová manažerka Euroregionu Glacensis
 • Petra Páralová – finanční manažerka Euroregionu Glacensis
 • Jaroslava Papáčková – projektová manažerka Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
 • Jaroslav Štefek – sekretář Euroregionu Glacensis
 • Pavel Hečko in memoriam - bývalý starosta města Meziměstí
 • Alena Windová – zastupitelka města Staré Město, členka rady českého EG
 • Pavel Kalivoda – bývalý vedoucí odboru regionálního rozvoje Pardubického kraje
 • Vojtěch Špinler – starosta obce Orlické Záhoří
 • Jana Ponocná – bývalá starostka města Králíky, členka revizní komise EG
 • Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionální rozvoje Královéhradeckého kraje
 • Ivan Adamec – starosta města Trutnov
 • Alena Preclíková – finanční manažerka Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
PL
 • Czesław Kręcichowst – Předseda správní rady SGPEG od roku 1996, předseda polské části Rady Evropy, člen Rady Evropy, člen monitorovacích výborů přeshraničních programů
 • Tomasz Korczak – starosta Gmina Międzylesie, člen rady EG, předseda SGZK
 • Tomasz Kiliński – starosta Gmina Miejska Nowa Ruda,místopředseda polského EG
 • Jan Bednarczyk – starosta Gmina Radków
 • Henryk Gołębiowski – zástupce Miasta Wałbrzych, člen česko-polské Rady Euroregionu Glacensis
 • Grażyna Orczyk – starostka Gmina Złoty Stok
 • Dorota Konieczna Enözel – starostka Gmina Pieszyce
 • Grzegorz Kosowski – starosta Powiat Dzierzoniów
 • Waldemar Grochowski – starosta Gmina Borowa, člen rady polského EG
 • Krzysztof Żegański – starosta Gmina Bardo, člen rady polského EG
 • Marcin Orzeszek – starosta Gmina Ząbkowice Śląskie, člen rady polského EG
 • Renata Surma – starostka Gmina Bystrzyca Kłodzka, členka rady polského EG
 • Marek Chmielewski – starosta Gmina Dzierżoniów, člen rady polského EG
 • Michał Piszko – starosta Gmina Miejska Kłodzko, člen rady polského EG
 • Cezary Przybylski – maršálek  Dolnoslezského vojvodství
 • Monika Wielichowska – poslankyně Sejmu Polské republiky
 • Joanna Kapuścinska – bývalá dlouholetá předsedkyně Česko-polské mezivládní komice
 • Krzysztof Budnik - náměstek ministra vnitra v letech 1997 - 1999
 • Czesław Fiedorowicz – předseda představenstva Federace euroregionů Polské republiky, prezident Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr“
 • Julian Golak – sekretář polské části Euroregionu Glacensis 1996 - 1998, zplnomocněnec maršálka Dolnoslezského vojvodství pro spolupráci s Českou republikou a Slovenskem
 • Radosław Pietuch – sekretář polské části Euroregionu Glacensis 2000 - 2015, ředitel SGZK
 • Bernadeta Tambor – ředitelka sekretariátu EG, sekretář polské části Euroregionu Glacensis 2015 - dosud
 • Sylwia Chodorowska–Cygan – hlavní účetní polského Euroregionu Glacensis
 • Dariusz Tatka – projektový manažer Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
 • Maciej Awiżeń – starosta Kłodzki
 • Zbigniew Łopusiewicz – zastupitel Powiatu Kłodzko, člen rady EG 2000 - 2018
 • Ryszard Niebieszczański – zastupitel Powiatu Kłodzko, místopředseda rady polského EG 1996 - 2010
 • Stanisław Longawa - bývalý starosta Gmina Kłodzko 2010 - 2018, člen rady EG

Euroregiony:

 • Euroregion Nisa
 • Euroregion Praděd
 • Euroregion Silesia
 • Euroregion Těšínské Slezsko
 • Euroregion Beskydy

Seznam prezentací:

25 let Euroregionu Glacensis – Jaroslav Štefek, Bernadeta Tambor

Program přeshraniční spolupráce Interreg CZ-PL v letech 2021-2027 – Martin Buršík, Ministerstvo pro místní rozvoj

Dobre praktyki we współpracy transgranicznej – Rafał Baliński, Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Efekty współpracy polsko-czeskiej i plany na przyszłość – Artur Kowalik, Departament Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Role euroregionů v přeshraniční spolupráci – Ondřej Havlíček, Euroregion Nisa

Współpraca transgraniczna jako narzędzie rozwoju – Bartosz Bartniczak a Miroslav Vlasák, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Galeria:

00_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - společné foto01_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój02_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój03_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - křest nové publikace04_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - křest nové publikace04_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - speciální číslo zpravodaje05_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - podpis memoranda06_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - podpis memoranda07_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój08_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój09_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój11_2. den výroční konference EURG - Skanzen Pstrążna11_2. den výroční konference EURG - Skanzen Pstrążna12_2. den výroční konference EURG - Malé Lázně Běloves, Náchod13_2. den výroční konference EURG - Malé Lázně Běloves, Náchod14_2. den výroční konference EURG - Malé Lázně Běloves, Náchod15_2. den výroční konference EURG - Malé Lázně Běloves, Náchod16_2. den výroční konference EURG - Malé Lázně Běloves, Náchod17_2. den výroční konference EURG - Malé Lázně Běloves, Náchod

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou