Euro Region
English Polski

Marketingová kampaň

Logo_cz_pl_eu_barevne
Propagační a informační aktivity jsou velmi důležitou a nedílnou součástí projektu. Byly vybrány tak, aby bylo osloveno co nejvíce turistů všech věkových kategorií - od papírových letáčků, publikací, po elektronické verze propagačních materiálů, informace na webových stránkách, sociálních sítích, článcích v tisku, využití moderních QR kódů až po informace podávané osobně v nově vybudovaných TIC. Do realizace marketingové kampaně se zapojí všichni projektoví partneři. Hlavní odpovědnost za průběh kampaně byla svěřena Libereckému, Královéhradeckému, Pardubickému a Olomouckému kraji, spolu s partnerem Stowarzysenie Gmin Ziemi Kłodziej a vedoucím partnerem Euroregion Glacensis.
 

Podaktivity:

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM