Kampania marketingowa

Logo_cz_pl_eu_barevne
Działania promocyjne i informacyjne stanowią bardzo ważny i nieodłaączny element projektu. Wybrano różne działania mające na celu zwrócenie się do jak największego grona turastów w różnych kategoriach wiekowych.
 
Kampania marketingowa obejmuje stworzenie wspólnej marki, która będzie wciąż towarzyszyła całemu projektowi. Euroregion Glacensis odpowiada za to we współpracy z pozostałymi partnerami.
 

Poddziałania:

Spolen logotyp - nastojato

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou