Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > Woda podstawa życia

Woda podstawa życia

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt w realizacji

 

Numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002546

 

Partnerzy:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

Okres realizacji:        

1.1.2021 – 31.12.2021 

 

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

 

Budżet:                      

Łącznie                           23 526,67 €

  • z EFRR                                               19 997 €
  • wkład własny                                 3 529,67 €
 

Cele projektu:            

Projekt pn. Woda podstawą życia jest więc kolejną próbą podejmowaną na rzecz uświadamiania mieszkańców pogranicza. Tym razem w zakresie środowiska, które jest zdecydowanie kluczowe w wymiarze długotrwałego zrównoważonego rozwoju. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy o walorach naszego pogranicza, które należy chronić. Celem jest prezentowanie wspólnego po obu stronach granicy podejścia, a tym samym prezentowanie atrakcyjności obszaru pogranicza. W tym celu należy jednak także zrozumieć wszystkie związane z tym aspekty i zależności występujące na wspólnym obszarze.v

 

Działania projektu:

Głównym działaniem będzie wydanie publikacji. Publikacja zostanie wydana w tradycyjnej formie drukowanego wydawnictwa o przewidywanej objętości do 40 stron w formacie A4. Będzie to kompleksowe opracowanie przedstawiające wodę we wszystkich jej formach, takich jak źródełka, rzeki, jeziora, mokradła czy obiekty hydrotechniczne, takie jak młynówki i zbiorniki wodne. Ponadto pokazane będzie, jak wodę w naszym życiu wspólnie wykorzystujemy, korzystając z niej na przykład do celów rekreacyjnych w postaci żeglownych rzek ? turystyka wodna, przez produkcję energii elektrycznej w postaci elektrowni wodnych, po wykorzystanie jako źródło wody pitnej. Może być jednak także źródłem klęski żywiołowej w postaci powodzi. Ponadto zostanie wydany okrągły kalendarz ścienny poświęcony tej samej tematyce oraz wykonany roll-up służący prezentacji danej tematyki na konferencjach.
Wykonane produkty (publikacja i kalendarz) będą przekazane instytucjom publicznym na terenie EG, takim jak miasta, gminy, regiony (czeskie kraje), biblioteki, szkoły, stowarzyszenia branżowe itp. Będą one korzystać z produktu projektu do celów swojej działalności i podejmowania działań oświatowych. Wydane materiały będą bezpłatne. By zwiększyć zasięg, opracowane materiały zostaną umieszczone na stronach internetowych EG.
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.