Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Voda základ života

Voda základ života

Logo_cz_pl_eu_barevne

Realizace projektu ukončena

Registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002546

 

Partneři projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

Harmonogram:

1.1.2021 - 31.12.2021

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ C

Rozpočet:

Celkem 23 526,67 €

  • z EFRR                    19 997 €
  • vlastní vklad          3 529,67 € 
 

Cíl projektu:

Projekt Voda základ života je další související snahou o osvětu obyvatel příhraničí, tentokrát v oblasti životního prostředí, která je naprosto klíčová pro dlouhodobě udržitelný rozvoj. Cílem projektu je tak šíření povědomí o hodnotách našeho pohraničí, které je třeba chránit. Snahou je presentovat společný přístup na obou stranách hranice a tím presentovat atraktivnost příhraničního území. K tomu je však třeba také pochopení všech souvisejících aspektů a vazeb společného území.

 

Aktivity projektu:

Hlavní aktivitou bude vydání publikace. Publikace bude v tradiční tištěné podobě s předpokládaným rozsahem do 40 stran o formátu A4. Bude se jednat o ucelené dílo mapující vodu ve všech jejich podobách jako jsou studánky, řeky, jezera, mokřady až po vodní díla jako jsou náhony, vodní nádrže. Dále pak společné využití vody v našem životě, kdy vodu využíváme například pro relaxaci v podobě splavných řek - vodní turistika, pro výrobu elektrické energie v podobě vodních elektráren nebo jako zdroj pitné vody. Může však být i zdrojem pohromy o čemž svědčí povodně. Následně dojde k vydání kruhového nástěnného kalendáře na stejné téma a roll up pro presentaci daného téma na konferencích. Výstupy (publikace a kalendář) budou po svém dokončení předány na veřejné instituce na území Euroregionu Glacensis, jako jsou města, obce, kraje, knihovny, školy, zájmová sdružení apod. Ty budou výstup používat pro své činnosti a pro šíření osvěty. Vydané materiály budou neprodejné. Pro zvýšení dosahu budou materiály zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách Euroregionu Glacensis.  

 

Publikace Voda základ života

Ke stažení ZDE

Voda základ života titulní strana
 

 

Kulatý nástěnný kalendář na rok 2022

Obal
 

 

Propagační rolapy

Rolap_Voda_CJ_tisk
Rolap_Voda_PJ_tisk
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM