Euro Region
Čeština English

Inwestycje

Logo_cz_pl_eu_barevne

Budowa infrastruktury turystycznej

Szlak Grzbietowy już w swojej nazwie zakłada wykorzystanie dziedzictwa historycznego w postaci szlaków grzbietowych. jednym z glównych działań projektu jest nowe specjalne oznakowanie określonych tras grzbietowych, które przebiegając przez miejsca cenne przyrodniczo określane są mianem TOP tras turystycznych.
Miejsca pod realizację inwestycji zostały wybrane z dużą dbałością w oparciu o dokumenty historyczne w dążeniu do odbudowy wież widokowych, które kiedyś już istniały i których dziś już ich nie ma. W przypadku niektórych inwestycji mamy jednak do czynienia nie z odbudową, ale nową budową, przy wykorzystaniu turystycznej atrakcyjności miejsc i możliwości wykorzystania nieużytkowanego już obiektu do nowych celów przy jednoczesnym spełnieniu warunku atrakcyjności turystycznej. Ponadto wspólnym elementem jest zlokalizowanie w pobliżu granicy państwa oraz w korytarzu tras grzbietowych.
 

Wieże widokowe

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis