Euro Region
English Polski

Šibeník

Logo_cz_pl_eu_barevne

Výstavba rozhledny, turistického informačního cetra a parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník

  • Vysoutěžená cena investice: 15 382 175,07 KčNov Hrdek
  • Partner realizující investici: Městys Nový Hrádek
  • Dodavatel: Průmstav Náchod s.r.o.
  • Termín: leden 2020 - říjen 2020

1. Rozhledna

Tato rozhledna unikátně využívá již neexistující demontované větrné elektrárny a je ukázkou nového využití stavby pro jiný účel, čímž vytváří designově naprosto odlišnou a turisticky atraktivní rozhlednu. Lze tak konstatovat taktéž využití historického průmyslového dědictví v turismu spojené s infocentrem. Tubus je vidět pouhým okem z veliké dálky a v současné době je jizvou v krajině. Výstavbou bude v podstatě odstraněn brownfield, což bude mít velký vliv na zatraktivnění krajiny. Místem prochází Jiráskova trasa.

Vzdálenost od státní hranice je vzdušnou čarou 1,8 km.

Vizualizace

Nový Hrádek 1
Nový Hrádek 4Nový Hrádek 3Nový Hrádek 2Hový Hrádek 2

2. Parkoviště

Jelikož se lokalita výstavby rozhledny a TIC v Novém Hrádku nachází na kopci Šibeník, kde v současné době není žádné parkoviště a nejbližší veřejné parkoviště je až na náměstí, které je od místa realizace vzdáleno cca 1,2 km, vystaví projektový partner v blízkosti rozhledny a TIC parkoviště s kapacitou 10 míst. Parkoviště bude vzdálené od rozhledny cca 160 m. Nebude se jednat o klasické asfaltované parkoviště, pouze o zpevněnou parkovací plochu, aby lépe splynulo s tamějším prostředím. Za parkovištěm směrem k rozhledně bude umístěna značka zákaz vjezdu motorovým vozidlům, takže se předpokládá, že parkoviště bude využíváno zejména pro návštěvníky rozhledny a TIC, protože se v blízkosti žádné jiné další stavby nenacházejí. Parkoviště bude přístupné zdarma bez časového omezení.

3. Infocentrum

Česko-polská turistická informační centra budou mít hned několik funkcí:

  • turisté zde naleznou při svém putování zázemí v podobě WC, dočepování vody nebo možnost ohřátí jídla / vody – a to vše zdarma
  • tematicky bude zaměřeno na propagaci projektu – budou zde umístěny propagační materiály Hřebenovky, budou promítány propagační filmové spoty, které v rámci projektu vzniknou a zaměstnanci TIC budou podávat další informace o společném území a to jak ústní, tak elektronickou formou
  • spolupráce mezi projektovými partnery – všichni projektoví partneři budou mít za úkol dodat do informačního centra své propagační materiály, čímž bude zajištěna propagace celého společného území. Zaměstnancům TIC sdělí případné další internetové zdroje vhodné pro získávání dalších informací z jejich části území.
 

Vizualizace

Nový Hrádek TIC

Průběh stavby

464544434241403938373635343330292827262524232221201918171615141211100908070605040302
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.