Kampania marketingowa

Logo_cz_pl_eu_barevne
Działania promocyjne i informacyjne stanowią brdzo ważny i nieodłączny element projektu pn. Czesko-POlski Szlak Grzbietowy - część wschodnia. Wybrano różne działania mające na celu zwrócenie się do jak największego grona turatów w różnych kategoriach wiekovych - od papierwych ulotek, publikacji, przez elektroniczne wersje mateiaow promocyjnych, informacje na stronach internetowych, portalach społecznościowych, artykuly w prasie, wykorzystanie nowoczesnych kodów QR, po informacje przekazywane osobiście w nowo stworzonej Informacjy Turystycznej (IT). W realizację kampanii marketingowej w jakiś sposób zaangażowany będzie każdy partner projektu. Główną odpowiedzialność za kampanię ponoszą jednak prtnerzy: Kraj Liberecki, Hradecki, Pardubicki i Ołomuniecki wraz z partnerem Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej (SZGK) i partnerem wiodącym Euroregionem Glacensis.
 

Poddziałania:

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou