Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Tajemství vojenského podzemí

Tajemství vojenského podzemí

Logo_cz_pl_eu_barevne

Realizace ukončena 

 
Registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253
 

Vedoucí partner projektu:

 
Město Rokytnice v Orlických horách
 

Partneři projektu z české strany:

 • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
 • Stachelberg, z.s.
 • Město Trutnov

Partneři projektu z polské strany:

 • Gmina Głuszyca
 • Gmina Miejska Kamienna Góra
 
 Spolen logotyp - nastojato
 

 

Harmonogram:

1.3.2018 – 31.12.2019

 

Program:

Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

2.1 Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí

 

Rozpočet:

Celkem (100%)                       1 777 272,69 €

 

 • z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%)       1 510 650 €
 • ze Státního rozpočtu (2,6%)                                           47 820 €
 • vlastní vklad (12,4%)                                                        218 802,69 €

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je využití kulturního dědictví v podobě pozůstatků historických vojenských objektů z 30. a 40. let 20. století a nabídnout turistům nový česko-polský přeshraniční produkt "Cestování po vojenských památkách". Projekt řeší zpřístupnění tohoto potenciálu prostřednictvím rekonstrukcí některých částí objektů do původního stavu, obnovuje a buduje vstupy, přístupové cesty či odstavné plochy a také nové prohlídkové expozice.

 

Aktivity  projektu:

0. Příprava projektu

Euroregion Glacensis zajistil přípravu projektu. Jednalo se o konzultace projektového záměru, posouzení variant řešení, zprostředkování komunikace mezi partnery, organizace společných jednání, tlumočení apod. Následovalo samotné zpracování žádosti a příloh, překlad a zajištění odevzdání.
 

1. Řízení projektu

Vzhledem ke značnému množství partnerů zajišťuje Euroregion Glacensis koordinaci projektu. Hlídá včasné plnění termínů, zpracování zpráv a žádostí o platbu a komunikuje s kontrolními úřady. Pro odborné činnosti jako výběrová řízení jsou najímání externí experti a odborníci. Pro předcházení problémům je v Euroregionu vyčleněn pracovník pro ekonomicko-administrativní dohled nad českou stranou.
 

2. Propagační a informační činnost

V Rokytnici v Orlických horách bude, jakožto v místě největší investice, umístěn billboard s informacemi o aktivitách projektu a povinnou publicitou. Dále byl vytvořen plakát, který je umístěn v Rokytnici a také v sídle Euroregionu Glacensis, obsahující stejné informace. K informování veřejnosti dojde dále prostřednictvím webové podstránky o projektu, internetových stránek všech partnerů, sociálních sítí atd. Po dokončení realizace bude u všech provedených investic umístěna stálá informující pamětní deska s prvky povinné publicity programu. 
 

3. Budování turistické infrastruktury

 • obnova bývalého dělostřeleckého srubu Hanička v Rokytnici v Orlických horách
 • nový objekt pro výstup z podzemí a zprůchodnění chodeb spojující stávající trasu v tvrzi Stachelberg u Trutnova, vybudování odstavného parkoviště Babí městem Trutnov v sousedství Stachelbergu
 • úprava podzemí a štoly v podzemním městě Osówka v Gmina Głuszyca
 • vybudování přístupové cesty, odstavné plocha a Turistického a informačního centra v komplexu ARADO – Gmina Miejska Kamienna Góra
 

4. Marketingová kampaň

Marketingová kampaň obsahuje vytvoření společné značky provázející celý projekt. Zodpovědnost za ni má Euroregion Glacensis ve spolupráci s ostatními partnery. Kampaň je vedena prostřednictvím sociálních sítí, videospotů, map, workshopů, press tripů a závěrečné konference. Vytvořena bude také interaktivní mobilní hra Quest.

Odkazy:

http://www.rokytnicevoh.cz/                     

http://www.stachelberg.cz/

https://www.trutnov.cz/

http://www.gluszyca.pl/                           

http://www.kamiennagora.pl/      

Objekty
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM