Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > Tajemnice militarnych podziemi

Tajemnice militarnych podziemi

Logo_cz_pl_eu_barevne

Numer projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253

Partner Wiodący:      

Město Rokytnice v Orlických horách

Czescy partnerzy:                  

Polscy partnerzy:

 
Spolen logotyp - nastojato
 
 

Okres realizacji:        

1.3.2018 – 31.12.2019     

 

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

2.1 Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych dla zrównoważonego rozwoju wspólnej granicy

 

Budżet:                      

Łącznie (100%)                               1 777 272,69 €

  • z EFRR (85%)                                               1 510 650 €
  • z budżetu państwa RCz (2,6%)                     47 820 €
  • wkład własny (12,4%)                                    218 802,69 €
 

Cele projektu:            

Głównym celem projektu jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w postaci pozostałości zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z lat 30. i 40. XX wieku oraz zaoferowanie turystom nowego polsko-czeskiego produktu transgranicznego pn. „Wędrowanie po zabytkach militarnych”. Projekt dotyczy udostępnienia tego potencjału poprzez przywrócenie niektórych części obiektów do stanu pierwotnego, odbudowę i budowę wejść, dróg dojazdowych i miejsc postojowych, a także stworzenia nowej ekspozycji na trasie zwiedzania.

 

Działania projektu:

 
0. Przygotowanie projektuv
Euroregion Glacensis zapewnił przygotowanie projektu. Były to konsultacje dotyczące inicjatywy projektu, oceny możliwych rozwiązań, pośredniczenia w komunikacji partnerów, organizowania wspólnych spotkań, tłumaczeń itp. Wniosek i załączniki zostały przetworzone, przetłumaczone i przekazane.
 
1. Zarządzanie projektem
Ze względu na dużą liczbę partnerów Euroregion Glacensis zapewnia koordynację projektu. Monitoruje terminowe wypełnianie terminów, raporty dotyczące przetwarzania i wnioski o płatność oraz komunikuje się z organami kontrolnymi. W zakresie zadań specjalistycznych takich jak np. przetargi zostaną zatrudnieni eksperci i specjaliści z zewnątrz. Aby zapobiec problemom, członek Euroregionu jest wyznaczony do sprawowania nadzoru gospodarczego i administracyjnego nad stroną czeską.
 
2. Działania promocyjne i informacyjne
 
3. Budowa infrastruktury turystycznej
  • odbudowa dawnego schronu artyleryjskiego będącego elementem grupy warownej Hanička w Rokytnicy v Orlických horách
  • budowa nowego obiektu służącego do wyjścia z podziemi oraz udrożnienie korytarzy łączących istniejącą trasę w twierdzy Stachelberg koło Trutnova, budowa parkingu Babí w pobliżu Stachelbergu przez Miasto Trutnov
  • zagospodarowanie podziemi i sztolni w Podziemnym Mieście Osówka w gminie Głuszyca
  • budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych oraz Centrum Informacji Turystycznej na terenie kompleksu ARADO – Gmina Miejska Kamienna Góra
  • kampania marketingowa na portalach społecznościowych, w formie spotów wideo, map, warsztatów, presstripów i konferencji kończącej projekt

4. Kampania marketingowa 

Kampania marketingowa obejmuje stworzenie wspólnej marki, która będzie wciąż towarzyszyła całemu projektowi. Euroregion Glacensis odpowiada za to we współpracy z pozostałymi partnerami. Kampania odbywa się za pośrednictwem sieci społecznościowych, automatów wideo, map, warsztatów, wyjazdów prasowych i konferencji końcowych. Zostanie utworzony interaktywna mobilna gra Quest.                           

Linki:

http://www.rokytnicevoh.cz/                      http://www.hanicka.cz/   

http://www.stachelberg.cz/

https://www.trutnov.cz/

http://www.gluszyca.pl/                             http://www.osowka.cz/

http://www.kamiennagora.pl/                    http://projektarado.pl/

              

Titul Tajemství
 
 

 

Město Rokytnice v Orlických horách

Zrealizowane w ramach projektu:

1. Rekonstrukcja kabiny artylerii - 8 015 129 Kč

                                                        - dostawca firma ELKONA CZ s.r.o.

2. Parkong Panské pole - 3 838 226,07 Kč

                                       - dostawca firma KENVI CZ s.r.o.

3. Workshop - informacje i prezentacja poszczególnych obiektów, wewnętrzne szkolenia dla przewodników, pracowników i specjalistów, aby mogli merytorycznie prezentować także pozostałe obiekty. Umożliwi kolejnym zaproszonym osobom z branży z innych twierdz i informacji turystycznych w regionie obejrzeć obiekty partnerskie a później w rzetelny sposób oferować je w ramach jednej sieci i pod jedną marką.

010203040405070809
 
 

Euroregion Pomezí čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Zrealizowane w ramach projektu

1. Promocja projektu - stworzenie wspólnego logo, ulotek, map, krótkich spotów poświęconych poszczególnym partnerom

2. Wycieczka prasowa - Spotkanie dziennikarzy i blogerów - komunikacja i promocja skierowana do ogółu społeczeństwa

3. Konferencja końcowa - jednodniowe wydarzenie dla około 100 uczestników, oceni, ale głównie przedstawi działania zrealizowane w ramach całego projektu, a społeczeństwu zaoferuje nowe możliwości spędzania wolnego czasu

 
 

Stachelberg, z.s.

Zrealizowane w ramach projektu:

1. Wyjście z podziemnej ekspozycji - 831 000 CZK

                                                                      - Będzie to obiekt o prostej konstrukcji, umieszczony na fundamentach niedokończonego obiektu fortyfikacyjnego T-S 72.

2. Połączenie trasy do nowego wyjścia - 2 394 000 CZK

                                                - udrożnienia korytarzy podziemnych łączących obecną trasę zwiedzania z tym obiektem. Zwiększy się atrakcyjność podziemnej ekspozycji twierdzy Stachelberg dzięki jej rozszerzeniu o niedostępny do tej pory odcinek podziemi a ponadto skróci się czas oczekiwania na zwiedzanie, który na dzień dzisiejszy powoduje, że niektórzy turyści rezygnują ze zwiedzania. Ponadto zwiększy się bezpieczeństwo i komfort zwiedzających.

 
 

Město Trutnov

Zrealizowane w ramach projektu:

1. Budowa parkingu Babí - 3 254 023,96 CZK
                                                         
- Dostawca COLAS CZ, a.s.
 
2. Quest - interaktywna gra promocyjna
             
Gra będzie przygotowana na dwóch szczeblach, lokalnym i transgranicznym. Każdy zzaangażowanych partnerów będzie miał swój własny poziom gry z pięcioma do ośmiu stanowiskami,na których turysta pozna historię miejsca przy wykorzystaniu historycznych zdjęć, filmów luburywków nowszych filmów fabularnych. Ponadto turysta będzie na stanowiskach wykonywał prostezadania przy wykorzystaniu historycznych dokumentów i tekstów. Po spełnieniu wprowadzającegozadania turysta otrzyma wskazówki, które poprowadzą do go dalszego zadania. Po przejściu ipomyślnym rozwiązaniu zadań na wszystkich stanowiskach, turysta otrzyma wirtualną nagrodę wpostaci vouchera na bilet do jednego z obiektów partnerskich lub historyczne zdjęcie/widokówkę wpostaci cyfrowej lub inną nagrodę o podobnym charakterze a zarazem wskazówkę do dużego questu.Duży quest to drugi transgraniczny szczebel gry, oparty na tym, iż turysta przejdzie wszystkie miejscazaangażowanych partnerów i po spełnieniu wszystkich zadań u wszystkich partnerów zdobędzieoprócz nowej wiedzy także nagrodę w formie voucherów na usługi i produkty lokalnych producentówi usługodawców.
20180827_14223020180827_14144320180813_14353720180808_15073620180727_11111920180719_10405620180719_111502
1285
1286
1287
img_0001
img_0002
img_0003
img_0009
img_0011
img_0022
img_0024
img_0025
img_0028
img_0042
img_0045
img_0049
 
 

Gmina Głuszyca

Realizacja w ramach projektu:

1. Zagospodarowaniu terenu przy wejściu do podziemi - odtworzenie pomostu wraz z wartownią, montaż ławek i witacza a także pomieszczenia do ozonowania kasków, ekspozycja sprzętu z wykopalisk, skrzyni amunicyjnych, broni, wagoników, pojazdu niemieckiego itp., montaż makiet sytuacyjnych, tablic informacyjnych

2. Opracowanie wystaw multimedialnych - zwiększą atrakcyjność podziemi wraz z montażem w kilu miejscach projektorów z osprzętem, ekranów i sterowania do projekcji multimedialnych (projekcje będą m.in. dotyczyły pracy więźniów, wjazdu ciężarówek i innych pojazdów korytarzem sztolni, nietoperzy itp.)

3. Instalacja dodatkowego wyposażenia - szklane schody, oświetlenie, stojaki ekspozycyjne

4. Wycieczka prasowa - Spotkanie dziennikarzy i blogerów - komunikacja i promocja skierowana do ogółu społeczeństwa

 
 

Gmina Miejska Kamienna Góra

Zrealizowane w ramach projektu:

1. Dojazd do ul. Parkowej i parkingów w Fornalskiej i Lubawskiej - 1 831 350 PLN

                             - Przebudowa oświetlenia na szlaku, przebudowa nawierzchni wraz z infrastrukturą podziemną

                             - Przebudowa oświetlenia, budowa parkingu z miejscami dla autobusów

2. Budowa Centrum Turystyczno-Informacyjnego - remont pomieszczeń w parterze budynku obejmujący przebudowę ścian, odnowienie tynków wewnętrznych, naprawę i wymianę podłóg, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji wewnętrznych, remont elewacji budynku, wyposażenie

3. Workshop - informacje i prezentacja poszczególnych obiektów, wewnętrzne szkolenia dla przewodników, pracowników i specjalistów, aby mogli merytorycznie prezentować także pozostałe obiekty. Umożliwi kolejnym zaproszonym osobom z branży z innych twierdz i informacji turystycznych w regionie obejrzeć obiekty partnerskie a później w rzetelny sposób oferować je w ramach jednej sieci i pod jedną marką.

010203040506
Tisknout stránku Drukuj stronę       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.