Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > Tajemnice militarnych podziemi

Tajemnice militarnych podziemi

Logo_cz_pl_eu_barevne

Realizacja zakończona

 

Numer projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253

Partner Wiodący:      

Město Rokytnice v Orlických horách

Czescy partnerzy:                  

 • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
 • Stachelberg, z.s.
 • Město Trutnov

Polscy partnerzy:

 • Gmina Głuszyca
 • Gmina Miejska Kamienna Góra
 
Spolen logotyp - nastojato
 
 

Okres realizacji:        

1.3.2018 – 31.12.2019     

 

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

2.1 Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych dla zrównoważonego rozwoju wspólnej granicy

 

Budżet:                      

Łącznie (100%)                               1 777 272,69 €

 • z EFRR (85%)                                               1 510 650 €
 • z budżetu państwa RCz (2,6%)                     47 820 €
 • wkład własny (12,4%)                                    218 802,69 €
 

Cele projektu:            

Głównym celem projektu jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w postaci pozostałości zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z lat 30. i 40. XX wieku oraz zaoferowanie turystom nowego polsko-czeskiego produktu transgranicznego pn. „Wędrowanie po zabytkach militarnych”. Projekt dotyczy udostępnienia tego potencjału poprzez przywrócenie niektórych części obiektów do stanu pierwotnego, odbudowę i budowę wejść, dróg dojazdowych i miejsc postojowych, a także stworzenia nowej ekspozycji na trasie zwiedzania.

 

Działania projektu:

 
0. Przygotowanie projektuv
Euroregion Glacensis zapewnił przygotowanie projektu. Były to konsultacje dotyczące inicjatywy projektu, oceny możliwych rozwiązań, pośredniczenia w komunikacji partnerów, organizowania wspólnych spotkań, tłumaczeń itp. Wniosek i załączniki zostały przetworzone, przetłumaczone i przekazane.
 
1. Zarządzanie projektem
Ze względu na dużą liczbę partnerów Euroregion Glacensis zapewnia koordynację projektu. Monitoruje terminowe wypełnianie terminów, raporty dotyczące przetwarzania i wnioski o płatność oraz komunikuje się z organami kontrolnymi. W zakresie zadań specjalistycznych takich jak np. przetargi zostaną zatrudnieni eksperci i specjaliści z zewnątrz. Aby zapobiec problemom, członek Euroregionu jest wyznaczony do sprawowania nadzoru gospodarczego i administracyjnego nad stroną czeską.
 
2. Działania promocyjne i informacyjne
 
3. Budowa infrastruktury turystycznej
 • odbudowa dawnego schronu artyleryjskiego będącego elementem grupy warownej Hanička w Rokytnicy v Orlických horách
 • budowa nowego obiektu służącego do wyjścia z podziemi oraz udrożnienie korytarzy łączących istniejącą trasę w twierdzy Stachelberg koło Trutnova, budowa parkingu Babí w pobliżu Stachelbergu przez Miasto Trutnov
 • zagospodarowanie podziemi i sztolni w Podziemnym Mieście Osówka w gminie Głuszyca
 • budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych oraz Centrum Informacji Turystycznej na terenie kompleksu ARADO – Gmina Miejska Kamienna Góra
 • kampania marketingowa na portalach społecznościowych, w formie spotów wideo, map, warsztatów, presstripów i konferencji kończącej projekt

4. Kampania marketingowa 

Kampania marketingowa obejmuje stworzenie wspólnej marki, która będzie wciąż towarzyszyła całemu projektowi. Euroregion Glacensis odpowiada za to we współpracy z pozostałymi partnerami. Kampania odbywa się za pośrednictwem sieci społecznościowych, automatów wideo, map, warsztatów, wyjazdów prasowych i konferencji końcowych. Zostanie utworzony interaktywna mobilna gra Quest.                           

Linki:

http://www.rokytnicevoh.cz/                      http://www.hanicka.cz/   

http://www.stachelberg.cz/

https://www.trutnov.cz/

http://www.gluszyca.pl/                             http://www.osowka.cz/

http://www.kamiennagora.pl/                    http://projektarado.pl/

              

Objekty
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.