Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia

Logo_cz_pl_eu_barevne

Numer projektu:         CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Partner Wiodący:

Euroregion Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Partnerzy:

Královéhradecký kraj

HrebenovkaLogo

Pardubický kraj

Olomoucký kraj

Liberecký kraj

Sdružení Neratov, z.s.

Obec Deštné v Orlických horách

Obec Olešnice v Orlických horách

Městys Nový Hrádek

Obec Vysoká Srbská

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkej

Powiat Kłodzki

Gmina Międzylesie

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Gmina Duszniki-Zdrój

Gmina Radków

Gmina Miejska Nowa Ruda

Gmina Nowa Ruda

 

Budżet:

Łączny budżet                         3 571 346,11 €

            Dofinansowanie UE z EFRR                            3 035 553,00 €

            Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ        97 950,00 €

            Wkład własny partnerów                                  437 843,11 €

 

Okres realizacji:

1.4.2018 - 31.10.2020

 

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

2.1 Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych dla zrównoważonego rozwoju wspólnej granicy

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”. Zostaną odnowione i stworzone nowe transgraniczne połączenia tego ważnego historycznego szlaku pieszego, jak również zrealizowane będą nowe towarzyszące inwestycje w postaci wież widokowych i punktów informacji turystycznej. Projektowi będzie towarzyszyła kampania marketingowa i promocyjna przy wykorzystaniu tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod i technologii informacyjnych ukierunkowanych dokładnie na potencjalnych zwiedzających.

 

Działania projektu:

0. Przygotowanie projektuv

Przez cały czas przygotowanie projektu prowadzi Euroregion Glacensis, który powołał dla projektu stały zespół osób, który będzie częścią projektu nawet na etapie jego realizacji i trwałości. W celu przygotowania projektu odbyło się kilka wspólnych spotkań. Ponadto Partner Wiodący dopilnował, aby partnerzy projektu zapewnili wszystkie obowiązkowe załączniki wniosku projektowego w terminie, wszczególności decyzje lokalizacyjne/pozwolenia na budowę dotyczące inwestycyjnych działań projektu.

1. Zarządzanie projektem

Euroregion Glacensis jako Partnerem Wiodącym będzie pilnował terminowej realizacji ustalonych zadań, będzie opracowywał raporty z realizacji projektu i wnioski o płatność i będzie prowadził uzgodnienia z organami kontroli. Każdy partner projektu ma swój zespół projektowy, który jest w kontakcie z PW  za pośrednictwem CZ-PL koordynatora lub menadżera ds. zarządzania projektem.  W zakresie zadań specjalistycznych takich jak np. przetargi zostaną zatrudnieni eksperci i specjaliści z zewnątrz. 

2. Działania promocyjne i informacyjne

W ramach akcji promocyjnej zostanie umieszczona tablica reklamowa na stronie największej inwestycji, tj. Nowa Rude, z informacjami o wszystkich działaniach projektu, miejscach ich realizacji oraz obowiązkowej publikacji programu. Treść tego samego plakatu zostanie również umieszczona w siedzibie wiodącego partnera - Euroregionu Glacensis. W celu dalszego informowania opinii publicznej zostanie wykorzystana nowo utworzona podstrona, która będzie stale aktualizowana zgodnie z działaniami projektu, które będą również promowane poprzez sieci społecznościowe, druk i radio. Po zakończeniu realizacji projektu na terenach inwestycyjnych zostaną zainstalowane stałe tablice pamiątkowe.

3. Budowa infrastruktury turystycznej

 • Oznakowanie szlaku grzbietowego - pojawią się nowe specjalne oznakowania trasy pod nazwą Szlak Grzbietowy
 • Wieże widokowe – w ramach projektu zostanie zbudowanych 11 wież widokowych, w przypadku ośmiu z nich będzie to odbudowa nieistniejących obecnie historycznych wież/punktów widokowych lub wykorzystane zostanie inne dziedzictwo historyczne
  • Wielkia Desztna - Deštné v Orlických horách
  • Feistův kopec - Olešnice v Orlických horách
  • Šibeník - Nový Hrádek
  • Vysoká Srbská
  • Kłodzka Góra - Powiat Kłodzki
  • Czerniec - Gmina Międzylesie
  • Jagodna - Gmina Bystrzyca Kłodzka
  • Orlica - Gmina Duszniki Zdrój
  • Guzowata - Gmina Radków
  • Wieża na Słupcu - Gmina Miejska Nowa Ruda
  • Włodzickia Górza - Gmina Nowa Ruda
 • Punkty Informacji Turystycznej – w ramach towarzyszącej infrastruktury turystycznej zostaną zbudowane dwa PIT, które powstaną w Novym Hrádku na wzniesieniu Šibeník w sąsiedztwie planowanej wieży widokowej oraz w Neratovie w bezpośrednim pobliżu budowanego mostu łączącego polską i czeską stronę granicy
 • Parking – w pobliżu powstającej wieży widokowej i PIT w Novym Hrádku zostanie zbudowany nowy parking
 • Odbudowa mostu w Neratovie - most zostanie zbudowany na granicznej rzece Dzikiej Orlicy i będzie bezpośrednio łączył Polskę z Czechami i dlatego uważany jest za symbol duchowego i fizycznego połączenia Polaków i Czechów

4. Kampania marketingowa 

Obejmuje stworzenie wspólnego logo Szlaku Grzbietowego, rozbudowę portalu internetowego www.hrebenovka.cz przy wykorzystaniu panoramicznych widoków, prezentację na portalach społecznościowych, wydanie materiałów drukowanych, mapy w bloczkach, prezentację produktu w formie kalendarza, opracowanie spotów wideo, ogłoszenia w regionalnym i ogólnokrajowym radiu i prasie, press trip, organizację konferencji.  

Spolen logotyp
 

 

Pierwsza wieża widokowa Szlaku Grzbietowego uroczyście otwarta

Nowa Ruda 4
 
W piątek 19 października 2018 roku uroczyście otwarto pierwszą spośród jedenastu wież widokowych realizowanych w szeroko zakrojonym projekcie pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia", wieżę widokową na Włodzickiej Górze (758 m n.p.m.) w Polsce.
Na najwyższym szczycie Wzgórz Włodzickich, nad miejscowością Świerki, leżącą tylko 2 km w linii prostej od granicy państwa, przez wiele lat stał szkielet dawnej kamiennej wieży widokowej. Dawna wieża o wysokości 14,6 m została zbudowana w 1927 roku, w okresie międzywojennym i w czasie dużego zainteresowania turystyką. Na parterze wieży znajdował się sklep z punktem gastronomicznym. Od 1934 roku wieża nosiła imię niemieckiego feldmarszałka Paula von Hindenburga. W pobliżu tego miejsca nawet dziś można znaleźć pozostałości kamieniołomu, w którym wydobywano melafir użyty do budowy wieży widokowej. Po wojnie jednak kamieniołom zamknięto i popadł on w niepamięć. Podobny los spotkał wieżę widokową, z której została tylko ruina. Teraz, po wielu latach, w ramach projektu pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia” ruiny zrewitalizowano i przebudowano na nowy obiekt. Do tego atrakcyjnego miejsca, z którego roztaczają się widoki na Góry Sowie i całe Sudety, można dojść zielonym szlakiem turystycznym prowadzącym z miejscowości Świerki.
 

Wieża widokowa na Włodzickiej Górze w liczbach:

Budżet inwestycji:                   111 200 EUR

Partner projektu:                      Gmina Nowa Ruda

Partner Wiodący projektu:   Euroregion Glacensis

Termin realizacji:                      czerwiec – październik 2018 roku

Roboty budowlane:                 NOIR Michał Fugowski, Świerki

 

Prezentacja tutaj

Nowa Ruda - 20. léta 20. stoletíNowa Ruda 1 20.léta 20.stoletíNowa Ruda 2 zřícenina rozhledny 2017Nowa Ruda 4 Slavnostní otevření rozhlednyNowa Ruda 5 Slavnostní otevření rozhlednyNowa Ruda 6 Projektový partneři HřebenovkyNowa Ruda 7 Informační tabule u rozhlednyNowa Ruda 8 Slavnostní otevření rozhlednyNowa Ruda 9 Sekretář euroregionu p.ŠtefekStill1019_000011z FB

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.