Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > Polska inna niż ją znamy

Polska inna niż ją znamy

Logo_cz_pl_eu_barevne
ZAPROSZENIE dla polskich podmiotów do ujęcia atrakcji turystycznych w Informatorze wyjazdów studyjnych.

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis zaprasza wszystkie organizacje, które mogą zaoferować zwiedzanie ciekawej atrakcji turystycznej o znaczeniu transgranicznym na wybranym terenie Dolnego Śląska (powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki). 

Czy są Państwo zainteresowani prezentacją w Informatorze turystycznym przeznaczonym dla czeskich turystów, którzy planują podróżować po Dolnym Śląsku?

Chcieliby Państwo promować w Czechach swoją atrakcję turystyczną? 

Zachęcamy do skorzystania z niniejszego zaproszenia.

Euroregion Glacensis w ramach projektu pn. „Polska inna, niż ją znamy”, nr rej. CZ 11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002287, będzie wydawać w formie elektronicznej i drukowanej Informator wyjazdów studyjnych, który potencjalnym turystom z Czech przedstawi propozycje jedno- lub dwudniowych wycieczek po pograniczu Dolnego Śląska. Grupą docelową są rodziny z dziećmi, uczniowie szkół podstawowych, emeryci, turyści. W ten prosty sposób chcemy informować różne grupy docelowe, jak prosta, a zarazem ciekawa i edukująca może być wizyta u naszego transgranicznego sąsiada, że nie trzeba się obawiać bariery językowej. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy Czechów o Polsce i atrakcjach turystycznych, które znajdują się na Dolnym Śląsku w niedużej odległości od granicy i przekonanie ich, że warto te tereny zwiedzić, a także że ten region Polski ma wiele atrakcji do zaoferowania. W celu opracowania Informatora potrzebne są podstawowe informacje o atrakcjach turystycznych, tzn. nazwa atrakcji, strony internetowe, godziny otwarcia, ceny, możliwości parkowania, sposób dojazdu do miejsca docelowego, jakim grupom docelowym zwiedzanie jest polecane, czy jest możliwość skorzystania z przewodnika mówiącego po czesku lub audioprzewodnika lub możliwość pozyskania informacji w języku czeskim w innej formie, np. poprzez wydawnictwa i materiały drukowane, czas trwania zwiedzania, atrakcje w okolicy itp. Informator będzie dostępny w wersji elektronicznej i będzie ogólnie dostępny na stronach internetowych. Informator będzie aktywnie prezentowany także w innych miejscach i przy innych okazjach, np. podczas spotkań z pracownikami informacji turystycznych, w szkołach podstawowych, klubach emerytów, klubach turystycznych.

Kto może się zgłosić?

Wszystkie organizacje, które mogą zaoferować zwiedzanie ciekawej atrakcji turystycznej o znaczeniu transgranicznym na wybranym terenie Dolnego Śląska (powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki).Prezentowane obiekty muszą spełniać warunek związany z językiem czeskim, mianowicie muszą dysponować przewodnikiem czeskojęzycznym lub audioprzewodnikiem w języku czeskim, ewentualnie zapewnić informacje w języku czeskim w innej formie, np. w postaci wydawnictw. Wspomnianymi obiektami mogą być miejsca, w których znajdują się atrakcje przyrodnicze lub istnieje możliwość zwiedzania ciekawego zabytku historii, kultury lub techniki, muzea, zamki, pałace i inne ciekawe pod względem turystycznym obiekty.  

Jakie warunki należy spełnić?

  • Podmiot zainteresowany musi wypełnić wniosek (załączoną ankietę) o ujęcie obiektu turystycznego w Informatorze wyjazdów studyjnych.
  •  Podmiot zainteresowany musi przekazać co najmniej 5 zdjęć ilustracyjnych danej atrakcji turystycznej o dobrej rozdzielczości, min. 500 KB
  • Powyższe materiały należy przesłać na adres e-mail info@euro-glacensis.cz najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku. W przypadku większej ilości danych, przekraczających 5 MB, należy materiały przesłać korzystając z usługi np. www.uschovna.cz, www.wetransfer.com, www.posilej.cz

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Euroregionu Glacensis pod nr. tel. +420 731 443 978.

 

 

Projekt w realizacji

Numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002287

Partnerzy:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Okres realizacji:        

1.7.2020 – 30.9.2021 

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Budżet:                      

Łącznie                           22 003,07 €

  • z EFRR                                               18 702,58 €
  • wkład własny                                        3 300,49 €

Działania projektu:

W ramach projektu będzie wydany manual w czeskim jezyku, który przedstawi 10 wytypowanych 1-2 dniowych wycieczek na Dolnym Śląsku. Potencjonalnym odwiedzającym krótko przedstawi każde miejsce poprzez opis i fotografie, będzie opisane dla jakiej grupy docelowej jest odpowiednia, trasa podróży, jak długa jest podróż, możliwy sposób transportu, cenowa dostępność, jeśli jest możliwość czeskiego przewodnika, doba otwarcia, długość wycieczki itp. Wszystkie wytypowane wycieczki partnerzy projektu osobiście wypróbują i informacje przekazywane obywatelom poprzez manual tak zkontrolują w praktyce. Manual będzie w formie elektronicznej aby było mozliwe w okresie trwałości aktualizować wszystkie informacje i będzie dostępny na internetowych stronach partnerów projektu oraz wytypowanych organizacji, również będzie przygotowanych 200 sztuk drukowanej wersji. W ramch propagacji będzie następnie wytypowany jedna z wycieczek a ta będzie zorganizowana jako wzorowa studyjna wycieczka dla konkretnej grupy (dyrektorzy czy zastępcy szkół, pracownici centum informacyjnych, organizacje regionalne itp.), której będą biegiem wycieczki przedstawione inne wycieczki. Elementem projektu będą również 20 wykladów edukacyjnych dla grup docelowych np. wykłady w szkołach podstawowych, spotkanie pracowników centum informacyjnych, wykłady dla klubów seniorów, kluby turystów itp. Między działania, które będzie projekt promować, zalicza się również wydanie pexesa, jako odpowiedniego, delikatnie promującego przedmiotu dla młodej generacji.
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM