Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia

Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt w realizacji

 

Numer projektu:         CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Partner Wiodący:

Euroregion Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

HrebenovkaLogo

Partnerzy:

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Olomoucký kraj

Liberecký kraj

Sdružení Neratov, z.s.

Obec Deštné v Orlických horách

Obec Olešnice v Orlických horách

Městys Nový Hrádek

Obec Vysoká Srbská

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkej

Powiat Kłodzki

Gmina Międzylesie

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Gmina Duszniki-Zdrój

Gmina Radków

Gmina Miejska Nowa Ruda

Gmina Nowa Ruda

 

Budżet:

Łączny budżet                         3 571 346,11 €

            Dofinansowanie UE z EFRR                            3 035 553,00 €

            Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ        97 950,00 €

            Wkład własny partnerów                                  437 843,11 €

 

Okres realizacji:

1.4.2018 - 31.10.2020

 

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

2.1 Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych dla zrównoważonego rozwoju wspólnej granicy

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”. Zostaną odnowione i stworzone nowe transgraniczne połączenia tego ważnego historycznego szlaku pieszego, jak również zrealizowane będą nowe towarzyszące inwestycje w postaci wież widokowych i punktów informacji turystycznej. Projektowi będzie towarzyszyła kampania marketingowa i promocyjna przy wykorzystaniu tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod i technologii informacyjnych ukierunkowanych dokładnie na potencjalnych zwiedzających.

 

Działania projektu:

0. Przygotowanie projektuv

Przez cały czas przygotowanie projektu prowadzi Euroregion Glacensis, który powołał dla projektu stały zespół osób, który będzie częścią projektu nawet na etapie jego realizacji i trwałości. W celu przygotowania projektu odbyło się kilka wspólnych spotkań. Ponadto Partner Wiodący dopilnował, aby partnerzy projektu zapewnili wszystkie obowiązkowe załączniki wniosku projektowego w terminie, wszczególności decyzje lokalizacyjne/pozwolenia na budowę dotyczące inwestycyjnych działań projektu.

1. Zarządzanie projektem

Euroregion Glacensis jako Partnerem Wiodącym będzie pilnował terminowej realizacji ustalonych zadań, będzie opracowywał raporty z realizacji projektu i wnioski o płatność i będzie prowadził uzgodnienia z organami kontroli. Każdy partner projektu ma swój zespół projektowy, który jest w kontakcie z PW  za pośrednictwem CZ-PL koordynatora lub menadżera ds. zarządzania projektem.  W zakresie zadań specjalistycznych takich jak np. przetargi zostaną zatrudnieni eksperci i specjaliści z zewnątrz. 

2. Działania promocyjne i informacyjne

W ramach akcji promocyjnej zostanie umieszczona tablica reklamowa na stronie największej inwestycji, tj. Nowa Rude, z informacjami o wszystkich działaniach projektu, miejscach ich realizacji oraz obowiązkowej publikacji programu. Treść tego samego plakatu zostanie również umieszczona w siedzibie wiodącego partnera - Euroregionu Glacensis. W celu dalszego informowania opinii publicznej zostanie wykorzystana nowo utworzona podstrona, która będzie stale aktualizowana zgodnie z działaniami projektu, które będą również promowane poprzez sieci społecznościowe, druk i radio. Po zakończeniu realizacji projektu na terenach inwestycyjnych zostaną zainstalowane stałe tablice pamiątkowe.

3. Budowa infrastruktury turystycznej

 • Oznakowanie szlaku grzbietowego - pojawią się nowe specjalne oznakowania trasy pod nazwą Szlak Grzbietowy
 • Wieże widokowe – w ramach projektu zostanie zbudowanych 10 wież widokowych, w przypadku 7 z nich będzie to odbudowa nieistniejących obecnie historycznych wież/punktów widokowych lub wykorzystane zostanie inne dziedzictwo historyczne
  • Wielkia Desztna - Deštné v Orlických horách
  • Feistův kopec - Olešnice v Orlických horách
  • Šibeník - Nový Hrádek
  • Vysoká Srbská
  • Kłodzka Góra - Powiat Kłodzki
  • Czerniec - Gmina Międzylesie
  • Jagodna - Gmina Bystrzyca Kłodzka
  • Orlica - Gmina Duszniki Zdrój
  • Guzowata - Gmina Radków
  • Włodzickia Górza - Gmina Nowa Ruda
 • Punkty Informacji Turystycznej – w ramach towarzyszącej infrastruktury turystycznej zostaną zbudowane dwa PIT, które powstaną w Novym Hrádku na wzniesieniu Šibeník w sąsiedztwie planowanej wieży widokowej oraz w Neratovie w bezpośrednim pobliżu budowanego mostu łączącego polską i czeską stronę granicy
 • Parking – w pobliżu powstającej wieży widokowej i PIT w Novym Hrádku zostanie zbudowany nowy parking
 • Odbudowa mostu w Neratovie - most zostanie zbudowany na granicznej rzece Dzikiej Orlicy i będzie bezpośrednio łączył Polskę z Czechami i dlatego uważany jest za symbol duchowego i fizycznego połączenia Polaków i Czechów

4. Kampania marketingowa 

Obejmuje stworzenie wspólnego logo Szlaku Grzbietowego, rozbudowę portalu internetowego www.hrebenovka.cz przy wykorzystaniu panoramicznych widoków, prezentację na portalach społecznościowych, wydanie materiałów drukowanych, mapy w bloczkach, prezentację produktu w formie kalendarza, opracowanie spotów wideo, ogłoszenia w regionalnym i ogólnokrajowym radiu i prasie, press trip, organizację konferencji.  

Spolen logotyp
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.