Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt w realizacji

 

Numer projektu:         CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Partner Wiodący:

Euroregion Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

HrebenovkaLogo

Partnerzy:

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Olomoucký kraj

Liberecký kraj

Sdružení Neratov, z.s.

Obec Deštné v Orlických horách

Obec Olešnice v Orlických horách

Městys Nový Hrádek

Obec Vysoká Srbská

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkej

Powiat Kłodzki

Gmina Międzylesie

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Gmina Duszniki-Zdrój

Gmina Radków

Gmina Miejska Nowa Ruda

Gmina Nowa Ruda

 

Budżet:

Łączny budżet                         3 571 346,11 €

            Dofinansowanie UE z EFRR                            3 035 553,00 €

            Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ        97 950,00 €

            Wkład własny partnerów                                  437 843,11 €

 

Okres realizacji:

1.4.2018 - 30.6.2022

 

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

2.1 Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych dla zrównoważonego rozwoju wspólnej granicy

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”. Zostaną odnowione i stworzone nowe transgraniczne połączenia tego ważnego historycznego szlaku pieszego, jak również zrealizowane będą nowe towarzyszące inwestycje w postaci wież widokowych i punktów informacji turystycznej. Projektowi będzie towarzyszyła kampania marketingowa i promocyjna przy wykorzystaniu tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod i technologii informacyjnych ukierunkowanych dokładnie na potencjalnych zwiedzających.

 

Działania projektu:

0. Przygotowanie projektuv

Przez cały czas przygotowanie projektu prowadzi Euroregion Glacensis, który powołał dla projektu stały zespół osób, który będzie częścią projektu nawet na etapie jego realizacji i trwałości. W celu przygotowania projektu odbyło się kilka wspólnych spotkań. Ponadto Partner Wiodący dopilnował, aby partnerzy projektu zapewnili wszystkie obowiązkowe załączniki wniosku projektowego w terminie, wszczególności decyzje lokalizacyjne/pozwolenia na budowę dotyczące inwestycyjnych działań projektu.

1. Zarządzanie projektem

Euroregion Glacensis jako Partnerem Wiodącym będzie pilnował terminowej realizacji ustalonych zadań, będzie opracowywał raporty z realizacji projektu i wnioski o płatność i będzie prowadził uzgodnienia z organami kontroli. Każdy partner projektu ma swój zespół projektowy, który jest w kontakcie z PW  za pośrednictwem CZ-PL koordynatora lub menadżera ds. zarządzania projektem.  W zakresie zadań specjalistycznych takich jak np. przetargi zostaną zatrudnieni eksperci i specjaliści z zewnątrz. 

2. Działania promocyjne i informacyjne

W ramach akcji promocyjnej zostanie umieszczona tablica reklamowa na stronie największej inwestycji, tj. Nowa Rude, z informacjami o wszystkich działaniach projektu, miejscach ich realizacji oraz obowiązkowej publikacji programu. Treść tego samego plakatu zostanie również umieszczona w siedzibie wiodącego partnera - Euroregionu Glacensis. W celu dalszego informowania opinii publicznej zostanie wykorzystana nowo utworzona podstrona, która będzie stale aktualizowana zgodnie z działaniami projektu, które będą również promowane poprzez sieci społecznościowe, druk i radio. Po zakończeniu realizacji projektu na terenach inwestycyjnych zostaną zainstalowane stałe tablice pamiątkowe.

3. Budowa infrastruktury turystycznej

 • Oznakowanie szlaku grzbietowego - pojawią się nowe specjalne oznakowania trasy pod nazwą Szlak Grzbietowy
 • Wieże widokowe – w ramach projektu zostanie zbudowanych 10 wież widokowych, w przypadku 7 z nich będzie to odbudowa nieistniejących obecnie historycznych wież/punktów widokowych lub wykorzystane zostanie inne dziedzictwo historyczne
  • Wielkia Desztna - Deštné v Orlických horách
  • Feistův kopec - Olešnice v Orlických horách
  • Šibeník - Nový Hrádek
  • Vysoká Srbská
  • Kłodzka Góra - Powiat Kłodzki
  • Czerniec - Gmina Międzylesie
  • Jagodna - Gmina Bystrzyca Kłodzka
  • Orlica - Gmina Duszniki Zdrój
  • Guzowata - Gmina Radków
  • Włodzickia Górza - Gmina Nowa Ruda
 • Punkty Informacji Turystycznej – w ramach towarzyszącej infrastruktury turystycznej zostaną zbudowane dwa PIT, które powstaną w Novym Hrádku na wzniesieniu Šibeník w sąsiedztwie planowanej wieży widokowej oraz w Neratovie w bezpośrednim pobliżu budowanego mostu łączącego polską i czeską stronę granicy
 • Parking – w pobliżu powstającej wieży widokowej i PIT w Novym Hrádku zostanie zbudowany nowy parking
 • Odbudowa mostu w Neratovie - most zostanie zbudowany na granicznej rzece Dzikiej Orlicy i będzie bezpośrednio łączył Polskę z Czechami i dlatego uważany jest za symbol duchowego i fizycznego połączenia Polaków i Czechów

4. Kampania marketingowa 

Obejmuje stworzenie wspólnego logo Szlaku Grzbietowego, rozbudowę portalu internetowego www.hrebenovka.cz przy wykorzystaniu panoramicznych widoków, prezentację na portalach społecznościowych, wydanie materiałów drukowanych, mapy w bloczkach, prezentację produktu w formie kalendarza, opracowanie spotów wideo, ogłoszenia w regionalnym i ogólnokrajowym radiu i prasie, press trip, organizację konferencji.  

Spolen logotyp

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou