Euro Region
English Polski

EUREGIO PL-CZ

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Realizace ukončena 

 

Společné webové stránky projektu

 

Vedoucí partner projektu:

 
polská část euroregionu Sdružení obcí Povodí Horní Odry - Euroregion Silesia
 

Partneři projektu z české strany:

 • Euroregion Nisa
 • Euroregion Praděd
 • Euroregionu Silesia
 • Euroregion Těšínské Slezsko
 • Euroregion Beskydy
 • Euroregion Glacensis

Partneři projektu z polské strany:

 • Euroregion Nisa
 • Euroregion  Praděd
 • Euroregion Těšínské Slezsko
 • Euroregion Glacensis

Logo projektu:

logo_euregio

Harmonogram:

 • realizace v letech 2012 -2014

Program:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013
Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství
 
Oblasti podpory:
3.1 Územní spolupráce veřejných institucí

 

Celkový rozpočet:

 • Celkový rozpočet je naplánován ve výši 345 543,00 EUR
 • Rozpočet Euroregionu Glacensis je naplánován ve výši  59 695,80 EUR

Cíl projektu:

 • Hlavním cílem projektu je prohloubení vzájemné spolupráce a získávání nových zkušeností v euroregionech v česko-polském příhraničí, které budou základem pro přípravu na budoucí programovací období po r. 2013. Projekt si také klade za cíl snahu o zlepšení podmínek realizace a vnímání přeshraniční spolupráce česko-polských euroregionů jak modelově, tak i jako propagace této spolupráce chápané komplexně v ČR a PR, a také mimo toto území, tj. v rámci EU. Jedním z hlavních cílů je i vypracování dokumentu - Analýzy problémů přeshraniční spolupráce. Bude se jednat o ucelený dokument mapující systémové překážky a problémy bránící rozvoji přeshraniční spolupráce v různých oblastech dění. Zpracovaný materiál bude podkladem k následné inicializaci změn zákonů, vyhlášek a norem s cílem zlepšení  podmínek pro přeshraniční spolupráci v různých oblastech.

 

Aktivity  projektu:

Analýza problémů přeshraniční spolupráce
 • vypracování Analýzy problémů přeshraniční spolupráce v česko-polské jazykové mutaci
 • získávání dat bude probíhat při euroregionálních setkáních a za aktivní účasti pracovních skupin Česko-polské mezivládní komise
    
 

 obal 14121209360-p1      

Ke dni 30.9.2014 byla "Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici" finalizována.

Její finální znění bylo zpracovatelskou firmou PROCES prezentováno na zasedání Česko-polské mezivládní komise  dne 13. října 2014 na území Těšínského Slezska, na konferenci uskutečněné v rámci projektu v polské Ratiboři  nazvané "Budoucnost přeshraniční spolupráce na příkladu polsko-českých euroregionů a projektu EUREGIO PL-CZ". Poslední plánovaná prezentace proběhla  dne 16. prosince 2014 v v Sejmu Polské republiky během konference s názvem "Česko-polská přeshraniční spolupráce na příkladu spolupráce euroregionů a projektu EUREGIO PL-CZ".

    

      

      ANALÝZA V ČESKÉ JAZYKOVÉ MUTACI  ke stažení zde
  
      ANALÝZA V POLSKÉ JAZYKOVÉ MUTACI  ke stažení zde
            
 

 

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis vyzývá v souladu s Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské Unie a v souladu s Doplňujícím výkladem k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 - 2013 k podání nabídky  k zakázce malého rozsahu na služby (dále jen zakázka) s názvem:
 „Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“
 v rámci projektu „EUREGIO PL-CZ“, reg.č. projektu PL.3.22/3.1.00/11.02546. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dokumenty k výzvě ze dne 5.12.2012 (komplet ke stažení) zde   výběrové řízení ukončeno
Dokumenty k výzvě ze dne 11.3.2013 (komplet ke stažení) zde
   výběrové řízení ukončeno 
 
 

Dotazníkové šetření v rámci tvorby

"Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici"


Jedenáct partnerů - českopolských euroregionů od roku 2012 realizují společný projekt EUREGIO PL CZ. Euroregion Glacensis - česká část je zodpovědná za stěžejní aktivitu projektu - zpracování dokumentu "Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici".

Cílem analýzy je vypracování uceleného dokumentu mapujícího systémové překážky a problémy bránící rozvoji přeshraniční spolupráce v různých oblastech dění. Zpracovaný materiál bude podkladem k následné inicializaci změn zákonů, vyhlášek a norem s cílem zlepšení podmínek pro přeshraniční spolupráci v různých oblastech.

Postup procesu zpracování analýzy byl popsán v dokumentu - Metodika Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici  (česká verze ke stažení, polská verze ke stažení)

Místem zkoumání analýzy je podporované území Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR PR v letech 2007-2013, to je území příhraničních krajů Libereckého, Královéhradeckého, Olomouckého a Moravskoslezského na české straně a dále území příhraničních vojvodství Dolnoslezského, Opolského a Slezského na polské straně.

Aktivním účastníkem při vytváření analýzy budou sestavené pracovní skupiny pro jednotlivé zkoumané oblasti.  Předpokládaný počet osob dané pracovní skupiny je cca 6-8 osob (6x euroregiony, zástupce odpovídající prac. skuminy MK).  V každé pracovní skupiny pro tvorbu analýzy má možnost zapojení zástupce odpovídající pracovní skupiny v rámci mezivládní komise. Dále jsou zde zastoupeny euroregiony, které mají o danou problematiku zájem, tak aby se pokrylo celé území cz-pl hranice.

Celý proces při vytváření a tvorbě analýzy je řešen dodavatelským způsobem. Vítězným dodavatelem se stala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Ostrava. Dotazníkové šetření bude uskutečněno v období od 1. září 2013 do 31. prosince 2013.

Vážení uživatelé, 

pokud máte zájem se zapojit do dotazníkového šetření,

nabízíme ke zpracování on-line verze:


Analyzované oblasti:

 • administrace mikroprojektů, přeshraniční spolupráce, ESÚS (identifikace problémů spojených s administrací fondu mikroprojektů, spolupráce společenství, zefektivnění programů přeshraniční spolupráce, ESÚS - vliv národních legislativ na právní podmínky registrace ESÚS)
       URL průzkumu - CZ          http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/585622/lang-cs
                            - PL          http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/585622/lang-pl
 • doprava a obchod (identifikace problémů stavu a efektivity využívání přeshraniční dopravní infrastruktury, hospodářství a obchodu)
        URL průzkumu - CZ         http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/215574/lang-cs
                               PL         http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/215574/lang-pl

 • životní prostředí (identifikace problémů ochrany životního prostředí, likvidace odpadů, kvality ovzduší, příp. dalších - brownfieldy, staré ekologické zátěže atd.)
        URL průzkumu - CZ         http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/476163/lang-cs
                               PL         http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/476163/lang-pl


 • ochrana zdraví, bezpečnost a práce cizinců (identifikace problémů integrovaného záchranného systémů, prevence rizik, policejních a celních orgánů, zaměstnávání cizinců, pracovněprávních vztahů, kriminality cizinců)
           URL průzkumu - CZ      http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/683834/lang-cs
                                  PL      http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/683834/lang-pl
 

Více informací o projektu EUREGIO PL- CZ získáte na společných webových stránkách www.euroregions.org

 
 
Vzájemné poznávání a rozvíjení spolupráce
 • třídenní setkání v jednotlivých euroregionech, v jejichž rámci se budou diskutovat i specifické problémy přeshraniční  spolupráce, které budou následně popsány v Analýze problémů přeshraniční spolupráce
 • naplánována jsou 2 setkání v roce a každý EURG (CZ + PL)  je zodpovědný za zorganizování jednoho setkání

 20. - 22.6.2012  Setkání v Euroregionu Beskydy - podrobnosti naleznete zde   

Fotogalerie ze setkání v Euroregionu Beskydy

Euregio PL-CZ ERB 6-2012 (8)
Euregio PL-CZ ERB 6-2012 (5)
Euregio PL-CZ ERB 6-2012 (4)
Euregio PL-CZ ERB 6-2012 (1)


 3. - 5.10.2012 Setkání v Euroregionu Praděd - podrobnosti naleznete zde

Fotogalerie ze setkání v Euroregionu Praděd

PA040065
PA040028
DSC04236
DSC04186

20. - 24.5.2013  Setkání v Euroregionu Těšínské Slezsko - podrobnosti naleznete zde

Fotogalerie ze setkání v Euroregionu Těšínské Slezsko

IMG_5239
IMG_8
IMG_4
IMG_3
IMG_2
936375_532456766816507_611106486_n[1]

2. - 4.10.2013 Setkání v Euroregionu Glacensis - podrobnosti naleznete zde

Fotogalerie ze setkání v Euroregionu Glacensis

IMG_1751
IMG_1734
IMG_1729
IMG_1661
IMG_1614
IMG_1606
IMG_1599
IMG_1596
IMG_1591

14. - 16.5.2014 setkání v Euroregionu Silesia - podrobnosti naleznete zde

Fotogalerie ze setkání v Euroregionu Silesia

112107SC_008
112110SC_022
112119SC_038
112124SC_149
112151SC_180
112200SC_190
112240SC_208
112929SC_303
112954SC_347
112958SC_351
112947SC_341
112922SC_298

 

9. - 11.9.2014 setkání v Euroregionu NISA

Fotogalerie ze setkání v Euroregionu NISA

DSC_0275
DSC_0289
DSC06435
DSC_0165
DSC_0004
DSC_0002
 

 Získávání zkušeností v zahraničí

 • jedná se o studijní cesty do zahraničí během realizace projektu (francouzsko-belgické pohraničí, Institut v Kehlu a konference Evropských sdružení hraničních regionů)
Propagační a informační činnosti
 • uspořádání 4 konferencí (Ostrava, Krkonoše, Varšava, Ratiboř): 
 
Obraz 615


  Ostrava, 29. listopad 2012, Euroregion Silesia,
  Hotel Clarion Congress Ostrava

 
  úvodní konference s názvem
  "Možnosti a omezení česko-polské přeshraniční spolupráce"              
  - program
   - prezentace - výstupy konference


 
 
  
P1010084
Trutnov, 27. březen 2014, Euroregion Glacensis,
  Společenské centrum UFFO, Trutnov

 
   mezinárodní česko-polská konference
   na téma "Systémové překážky v rozvoji česko-polské spolupráce"

  - program
 
 - prezentace
 
  - tisková zpráva z konference ke stažení zde
 
 

   DSC00477

  
Ratiboř, 6.listopad 2014
Sdružení obcí povodí Horní Odry polské strany Euroregionu Silesia
Konferenční sál Piastovského zámku, Ratiboř
 
 mezinárodní česko-polská konference uzavírající realizaci projektu
 na téma "Budoucnost přeshraniční spolupráce na příkladu polsko-českých      
 euroregionů a projektu EUREGIO PL-CZ"
 
 
 
 
  
 

DSCN2234

Varšava, 16. prosinec 2014

  Euroregion Těšínské Slezsko polská část
  Sejm Polské republiky (Sala Kolumnowa), Varšava
 
mezinárodní konference nesoucí název "Česko-polská přeshraniční spolupráce na příkladu spolupráce euroregionů a projektu EUREGIO PL-CZ"
 
 
  prezentace ke stažení
 
 
 • vydání publikace týkající se přeshraniční spolupráce ve všech euroregionech v ČJ a PJ, shrnutí bude i v AJ
 

Z toho vybrané aktivity Euroregionu Glacensis:

 • zpracování  Analýzy problémů přeshraniční spolupráce externí firmou
 • uspořádání konference prezentující první výsledky realizace projektu v Trutnově, jež bude určena odborné veřejnosti zabývající se přeshraniční spoluprací. 
Zástupci EG (představitelé i pracovníci) se budou účastnit aktivit organizovaných ostatními partnery projektu.
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM